De methodiek
[ Ontplooingsmediatie ]
De methodiek

enselijke organisaties zijn net levende organismen: ze ademen en evolueren in dezelfde mate als dat de teamleden zich ontwikkelen en aanpassen aan externe factoren.
Training en coaching kunnen deze ontwikkeling bespoedigen. Maar de ervaring leert dat training effectiever wordt in combinatie met individuele coaching; en dat coaching efficiënter werkt in combinatie met groepstraining.


Daarom situeert de ontplooiingsmediatie* van Communicum zich precies daar waar externe training eindigt en waar interne coaching begint.
Perfect aansluitend bij de wat- en hoe-vragen van de dagelijkse praktijk en doelbewust aansturend op het motiverende "waarom" en "waarvoor", biedt Communicum situationeel aangepaste oplossingen die permanente verbeteringsprocessen op gang brengen.
Zowel individueel als in groepsverband is ontplooiingsmediatie van Communicum de meest aangewezen weg om talent te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

[ Het belang van blijvende ontplooiing ]

ijdelijke effecten kunnen nooit een oplossing zijn. Toegegeven: een survival in de Ardennen, een weekendje paintballen of Zen-meditatie in een afgelegen klooster zijn geweldig om de groepsgeest te bevorderen. Maar na het goede gevoel zijn de problemen in het dagelijks werk verre van opgelost.
Bereikte resultaten tonen aan dat een op concrete werksituaties afgestemde "ontplooiingsmediatie" doorgaans effectiever is dan een standaard training. Vooral omdat niet de waarheid van de programmaleider het uitgangspunt vormt, maar wel de waarheid zoals die binnen een bestaande organisatie wordt beleefd.
Zowel bij ad hoc opdrachten als bij een samenwerking op langere termijn weet Communicum verworven inzichten, opgedane ervaringen en complementaire kennis te bundelen tot een uniek ontwikkelingsproces met blijvend effect.


 
[ Quotes van DYT deelnemers ] 
Klik hier voor een aantal uitspraken van deelnemers aan het Drive Your Talents programma.
[ Programma`s ] 
 
Design by PureDutch  -  Powered by Pure-ICE